Menu

CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN:

Bán nhà mặt phố  Pháo Đài Láng, Đống Đa: – DT 50,5m2 x 3,5 tầng. MT 4,7m. SĐCC. – Nhà đang KD cà phê rất tốt, trước nhà thoáng. – Vị trí rất đẹp. Tiện KD hoặc làm VP. – Hướng Tây Nam. – Giá 8,5 tỷ có thương lượng

LH: 0987989086

CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN: CHÍNH CHỦ: Bán nhà 50m2x4 tầng giá 8.5 tỷ Pháo Đài Láng, Đống Đa, HN:

Bán nhà mặt ngõ Thái Thịnh. 60m2 x 5 tầng, sân. Ngõ 5m. Cách phố 10m. Giá 7,5 tỷ

Bán nhà mặt ngõ Thái Thịnh, Đống Đa: – DT 60m2 x 5 tầng.SĐCC- Ngõ rộng 5m. Cách mặt phố 10m. Thuận tiện để KD hoặc làm VP. – Có sân để xe riêng, thiết kế hợp lý. – Hướng Đông Nam. – Giá 7,5 tỷ có thương lượng.

 

 

 

 

Bán nhà tại ngõ 157 Pháo Đài Láng, diện tích 50m2 x 4T, hướng ĐB và TB, giá 7,5 tỷ

Bán nhà mặt ngõ 157 Pháo Đài Láng, Đống Đa Dt sổ đỏ 44m x4 tầng xây khung, Từ tầng 2 là 52m, Lô góc 2 mặt thoáng đều có vỉa hè. Đường 8m. Khu vực KD sầm uất. Giá:7,5 tỷ. Hướng: Đông bắc và tây bắc

 

 

Bán nhà ngõ 136 Chùa Láng, diện tích 53,4m2 x 5T, mặt tiền 5m, hướng TB giá 7,2 tỷ

Bán nhà tại ngõ 136 chùa láng, Đống Đa: – Diện tích :53.4 m2 x 5 tầng. MT 5m. – Ô tô ra vào bình thường.Nhà tiện ở,KD.Gần trường,chợ,bệnh viện…SĐCC. – Nhà đẹp và thoáng, nội Thất Nhập Ngoại, sàn, cầu thang gỗ. – Hướng Tây

 

 

Bán nhà tại ngõ 538 đường láng, diện tích 136m2, giá 100tr/m2

Bán nhà tại ngõ 538, đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa. Diện tích đất 136,11 m2. Xây dựng 65m x3T. Mặt tiền: 6m. Mặt hậu: 6,6m. Chiều sâu: 22m. Hướng TB,. Ngõ rộng 10m 3 ô tô tránh nhau.Cách đường Láng 40m. Không gian thoáng đãng… Vị trí: Khu vực dân trí cao, an ninh tốt. Tiện ở, kinh doanh, làm trợ sở VP… Gía 100tr/m2

 

Bán nhà tại ngõ 165 cầu giấy, diện tích 48,6m2 x 4T, ô tô đỗ cửa, mt 3.4m, giá 6,4 tỷ

Cần bán nhà tại ngõ 165 cầu giấy DT 48,6m2 MT 3.43 m x4 tầng 4PN + 1PK, hướng ĐB.  Ngõ vào  rộng ô tô vào nhà, nhà thiết kế hiện đại cầu thang gỗ đẹp, chắc chắn. Vị trí thuận tiện có thể làm văn phòng ,phòng khám.  Gía 6,4 tỷ có thương lượng.

 

Bán đất có  nhà cấp 4 tại ngõ 30 Lương Đình Của, dien tích 38m2, 3 mặt thoáng, giá 3 tỷ

Bán nhà cấp 4 ngõ 30 Lương Định Của, Đống Đa: – DT sổ đỏ 38m2, thực tế 40m2. SĐCC. – Ô tô đỗ cách nhà 10m. Có 3 mặt thoáng. Nhà gần nhiều trường học, bệnh viện, chợ. Giao thông và sinh hoạt rất thuận tiện. – Hướng Nam. – Giá bán: 3 tỷ có thương lượng

 

Bán nhà ngõ 43 Tô Vĩnh Diện, diện tích 56,5m2 x 3T, ô tô đỗ cửa, mt 4,6m, giá 5.3 tỷ

Nhà ngõ 43 Tô Vĩnh Diện, DT 56,5 m2, xây 2,5 tầng, mặt tiền 4,6m, nhà 2 mặt ngõ,lô góc ôtô đỗ cửa, hướng Đông Nam, sổ đỏ, chính chủ, giá 5 tỷ. có thương lượng

 

Bán nhà ngõ 162 Khương Trung, dt 37m2 x 4T, mt 3.74m, hướng Đông, giá 2.5

Nhà đẹp ngõ 162 Khương Trung, quận Thanh Xuân, DT gần 37 m2 x 4 tầng, MT: 3,74 hậu: 3,74. Hướng:Chính Đông. Cách đường ô tô: 20m. Nhà gần chợ và trường học, đủ các dịch vụ. Giá 2,5 tỷ, có thương lượng.

 

Bán nhà mặt ngõ 63m2 x 6 tầng mới, MT 6m, thang máy, gara ô tô. Giá 5,5 tỷ

Bán nhà mặt ngõ Tân Mai, Hoàng Mai: – DT 63m2 x 6 tầng, mặt tiền 6.3m, dài 10m, hướng Đông, nhà có thang máy, gồm 1 cửa hàng kinh doanh được, hoặc để được 2 ô tô, 1 phòng khách cực rộng, 5 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 7WC, sân phơi tầng 6, nhà có giếng trời rộng, cầu thang, sàn gỗ và cửa thông phòng toàn gỗ Lim, gạch ốp lát nhập ngoại, thiết bị vệ sinh cao cấp. Nhà thiết kế theo phong cách Châu Âu, Rất đẹp. – Giá 5,5 tỷ

 

Bán nhà tại ngõ 445 Nguyễn Khang, diện tích 35m2 x 4T, mặt tiền 4.3m, giá 2.95 tỷ

Bán nhà ngõ 445 Nguyễn Khang Cầu Giấy Diện tích 35m2 x4 tầng, mặt tiền 4,3m, lô góc thiết kế đẹp, ngõ vào nhà khoảng 2,5m hai xe máy tránh nhau nhà xây năm 2013 ,nhà 2 mặt thoáng ngõ thông ra đường Cầu Giấy,Yên Hòa,khu dân chí cao thân thiện nhà hướng Nam Giá bán 2,95 tỷ

 

Bán nhà ngách 66 Thái Thịnh 2, Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Diện tích mặt bằng 58m2, nhà xây kiên cố 3 tầng, nhà hướng Đông Nam, cách đường chính 15m, ngõ thông ra phố Yên Lãng Mới. Nhà thiết kế gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 WC, 1 phòng thờ, sân phơi, có sân để xe riêng. Giá bán 4.4 tỷ có TL

Bán nhà tại ngõ 235 Yên Hòa, diện tích 42m2 x 4T, ngõ 2,5m, giá 3.1 tỷ

Cần bán nhà ngõ 235 Yên Hòa, diện tích 42.1m2 x 4T, hướng Nam, ngõ trước nhà rộng 2.5m. Nhà thiết kế chắc chắn, đẹp, mỗi tầng 2PN, 1WC, nhà có sân để xe máy. Gía 3.1 tỷ có thương lượng.

Bán nhà ngõ 219 Nguyễn Ngọc Vũ, diện tích 40m2 x 4,5T, mặt tiền 5m, giá 5,2 tỷ

Cần Bán nhà  ngõ 219 Nguyễn Ngọc Vũ.S=40m2 x 4,5 tầng.MT 5m x 8m. Hướng: Tây Bắc. Nhà thiết kế mỗi tầng 2 phòng 1 phòng lớn, 1 phòng nhỏ. Cách măt phố Nguyễn Thị Đình 40m đến 50m ngõ thông, nhà đang cho thuê.Giá: 5,2 tỷ ( Có thương lượng).

Bán nhà khu Phân lô Cán bộ cao cấp TP Hà  Nội tại Tam Trinh, diện tích 48m2 x 4T giá 5 tỷ

Cần bán ngôi nhà phân lô cho Cán bộ cao cấp thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng tại Đường Tam Trinh có diện tích mặt bằng 48m2 ( 4x12m ). Nhà xây 4 tầng khung trụ, chắc, đẹp, hướng Đông, SĐCC, đường trước nhà rộng >6m ô tô đỗ cửa – ra vào nhà. Nhà ở khu dân trí cao, gần công viên, chợ, trường học. Giá bán: 5 tỷ ( Có thương lượng )

 

Bán nhà ngõ 41 Thịnh Quang, DT 56,7m2 x 3T, mặt tiền 5m, hướng TN giá 4.5 tỷ

Chính chủ cần bán gấp nhà tại ngõ 41 Thịnh Quang, Đống Đa. Diện tích  56,7m2 xây 3 tầng khung bê tông, khu quân đội dân trí cao, mặt tiền 5m, hướng TN. Sổ đỏ chính chủ, giá 4,5 tỷ có thương lượng.

 

 

 

Bán nhà tại Vương Thừa Vũ, DT 35m2, nhà 03 tầng – Gía 3.5 tỷ

Bán nhà tại Vương Thừa Vũ, diện tích sử dụng 35m2/tầng, diện tích trên sổ đỏ 30m2. Nhà hướng Tây Nam. Nhà cách đường Vương Thừa Vũ 10m (ngay sau nhà mặt đường), nhà 03 tầng, thuận tiện đi lại. Gần trường học, gần chợ, gần bệnh viện, cách Ngã Tư Sở 200m, cách Royal City 500m. Nhà sổ đỏ chính chủ. Giá bán 3.5 tỷ đồng.

Liên hệ: 0903204996

Bán nhà Ngõ 211 Khung Trung, DT 35m2 x 4 tầng, MT 3m, giá 2,5 tỷ

Tôi cần bán căn nhà tại Ngõ 211 Khuong Trung, Diện tích 33.48m2 x 4 tầng, mặt tiền 3m. Ô tô đậu cách nhà 10m, mỗi tầng 2 phòng, vệ sinh từng tầng, có ban công. Gần trường, chợ, thuận tiện sinh hoạt, đi lại. Để lại toàn bộ nội thất. Giá bán: 2.5 tỷ. Có TL

 

Bán nhà tại Phố Quan Nhân – Thanh Xuân, DT 35m2, giá 2.5

DT 32m2 x 5 tầng. Nhà cửa thiết kế đẹp, gia đình để lại toàn bộ nội thất trong nhà. Nhà khung bê tông xây kiên cố 2010. Gồm: 4PN, 4WC, 3 điều hòa, 2 bình nóng lạnh, truyền hình cáp, internet, điện nước, an ninh tốt, có sổ đỏ, khu vực gần trường chợ, tiện đi lại sinh hoạt, giá 2,5 tỷ, có thương lượng.

 

 

Bán nhà tại ngõ 168 Kim Giang, DT 38m2 x 4 Tầng, MT 3,7m, giá 2,5 tỷ

Diện tích 38m2, DTTT 34m2 x 4 tầng, nhà có sân, lô góc. Không gian thoáng đãng, nhà đẹp. Mặt tiền 3,7 m. Khu vực an ninh tốt, sổ đỏ chính chủ, gần trường, chợ, tiện đi lại, ngõ to. Gía 2,5 tỷ có TL ít.

 

 

 

Bán nhà mặt ngõ 295 phố bạch mai, DT 68m2 x 4 tầng, MT 3,8m giá 8.8 tỷ có TL

Hiện tại tôi cần bán nhà mặt ngõ Phố Bạch Mai, diện tích 68m2 x 4 tầng, Mặt tiền 3,7m Hướng Đông Bắc. Nhà 4 PN. Khu dân trí cao, an ninh tốt. Ngõ rộng, ô tô 7 chỗ vào thoải mái, nhà có chỗ để ô tô, địa điểm kinh doanh tốt, kết nối giao thông thuận tiện, gần chợ, các trường đại học lớn. Gía 8.8 tỷ, có thương lượng.

 

Bán nhà tại Phố Phương Liệt, DT 65,5m2 – MT 3,5m2 – Gía 4 tỷ

Cần  bán 2 nhà liền kề số 3 và số phố Phương Liệt, Thanh Xuân, HN                                                                                                             Nhà số 3: DT: 68m2, xây 3 tầng, MT: 3.35m.

Nhà số 5. DT: 65.5m2, xây 2 tầng.

Ngõ vào rộng ô tô đỗ cách nhà 5m khu an ninh tốt dân trí cao, gần trường học bệnh viện tiện đi lại. Nhà số 5: 65tr/m2. Nhà số 3: 6 tỷ .  Có thương lượng.

 

 

 

Bán nhà tại Khương Trung , DT 108m2 x 4 Tầng, MT 5,6m Nở hậu 9m. Gía 6,5 tỷ

Thông tin mô tả

DT 108m2, DTXD: 78m2 x 4 tầng. Nhà thiết kế hiện đại, tất cả các phòng đều thoáng. Tầng 2 gồm 2PN, tầng 3 gồm 3PN.  Khu gần trường chợ, an ninh tốt. Cách mặt đường Khương Trung 20m, đi lại thuận tiện.

Giá bán: 6.5 tỷ.

 

Bán Nhà tại ngõ 236 Khương Đình, DT 60m2 x 3,5 Tầng, ô tô đỗ cửa

DT 60m2 x 3.5 tầng, SĐCC, ô tô đỗ cửa, 2 mặt thoáng, có sân để xe.

Giá 3.95 tỷ, có TL.

 

Bán nhà số 113 ngách 2 Thái Thịnh 1, Đống Đa: – DT 51,3m2 x 2 tầng. MT 3,42m. SĐCC. – Ngõ rộng 2,5m, cách ngõ Thái Thịnh 1 khoảng 25m. Cách đường ô tô 5m. – Có hai mặt thoáng trước sau. Nếu xây lại sẽ rất đẹp. – Hướng Tây Bắc. – Giá 4,1 tỷ có thương lượng

 

 

Bán nhà tại ngõ 110 Quan Nhân, DT 78m2 x 5 tầng, MT 4.2m, giá 7,5 tỷ

Bán nhà tại ngõ 110 Quan Nhân. DT 78m2 x 5 tầng, mt 4,2m, hg B,thiết kế nhà đẹp, toàn bộ cửa và cầu thang gỗ lim, ô tô vào nhà. SĐCC. Giá 7,5 tỷ

 

Bán nhà tại ngõ 210 Lê Trọng Tấn, DT 60m2, MT 5m, giá 4,7 tỷ ( TL)

Bán nhà tại ngõ 210 Lê Trọng Tấn, diện tích 60m2, mặt  tiền 5m, nhà vuông vắn, thiết kế đẹp. Khu vực an ninh tốt, thông thoáng, cách hồ định công 30m, ngõ vào nhà rộng, ô tô vào tận nhà. Gía 4,7 tỷ có thương lượng

 

Bán kiot 14 mặt phố Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa: – DT 30,4m + xép. MT 3,6m. SĐCC. – Là kiot mới của chung cư B4 mới xây. – Vỉa hè rất rộng, rất tiện KD bán hàng. Vị trí rất đẹp. – Hướng tấy bắc. – Giá 6,3 tỷ có thương lượng.

 

Bán nhà mặt Ngõ 234 Trường Chinh, DT 82,26m2 x 5T, giá 9 tỷ

Nhà mặt ngõ 234 Trường Chinh, DTSĐ 82,26m2, 5 tầng, thiết kế nhà đẹp, thuận tiện kinh doanh, đang cho thuê 29,5 triệu/tháng. Gía 9 tỷ

 

Bán nhà mặt phố số 31 đường Láng, gần Ngã Tư Sở, quận Đống Đa: – DT 27m2 x 6 tầng(từ tầng 2 là 33m2). SĐCC. – Mặt tiền 6m. Địa điểm đắc địa. Đường và vỉa hè rộng. Quy hoạch ổn định. – Nhà một mặt phố và một mặt ngõ. Tiện kinh doanh, buôn bán. – Giá bán: 9,3 tỷ

 

Bán nhà tại ngõ 123 Xuân Thủy, dt 70m2 x 3,5 Tầng, MT 4,1m nở hậu 4,3m. giá 5,5 tỷ

Bán nhà tại ngõ 123 Xuân Thủy, Cầu Giấy: – DT 70m2 x 3,5 tầng. MT 4,1m, hậu 4,3m. SĐCC – Ngõ thông thoáng, ô tô đỗ cửa, rất tiện để kinh doanh. – Có sân cổng, để xe. Xây dựng rất chắc chắn. – Hướng Tây Bắc. – Giá 5,5 tỷ có thương lượng

 

 

 

Bán nhà ngõ 29 Khương Hạ, DTSD 47m2, mt 6m, hướng tây nam, giá 1,9 tỷ

nhà 2 tầng tại ngách 62 ngõ 29 khương hạ. Diện tích sử dụng 47 m2, diện tích sổ đỏ 35m2.MT 6m hướng tây nam. Gía 1,9 tỷ (có thương lượng) cách đường oto 40m

 

Bán nhà mặt ngõ 198 Lê Trọng Tấn 40m2 x 7 tầng. Ngõ 7m, gara ô tô. KD tốt. 6,4tỷ

Bán nhà tại ngõ 198 Lê Trọng Tấn, diện tích 40m2 x 7 Tầng. Ngõ vào rộng 7m, thiết kế nhà hiện đại, có gara ô tô, Khu vực an  ninh tốt, kinh doanh sầm uất, phù hợp làm văn phòng. Gía 6,4 tỷ có thương lượng.

 

Bán nhà mặt ngõ 164 Vương Thừa Vũ 54m2 x3 tầng mới, MT 6m. KD tốt, ngõ 6m. 6.2 tỷ

Cần bán nhà mặt ngõ 164 Vương Thừa Vũ, diện tích 54m2 x 3 tầng, mặt tiền 6m, ngõ vào nhà rộng 2 ô tô tránh nhau thoải mái . Khu vực an ninh tốt, dân trí cao, tiện kinh doanh, làm văn phòng.

 

 

Bán nhà mặt phố Tô Vĩnh Diện, diện tích 46m2, mặt tiền 4m x 4T, hướng Nam, giá 8.5

Bán nhà mặt phố Tô Vĩnh Diện. DT 45.6m2, MT 4m, xây nhà 4 tầng, hướng Nam. Giá bán 8.5 tỷ (có thương lượng).  Vị trí kinh doanh sầm uất, khu vực dân trí cao, an ninh tốt.

 

Bán nhà mặt ngõ Hồng Mai, diện tích 60m2 x 3T cũ, 2MT 4m, hướng ĐN, giá 6.7 tỷ

Bán nhà mặt ngõ 156 Hồng Mai – Hai Bà Trưng. DT: 60m2x3 tầng; 2 MT: 4m và hướng Đông Nam và Tây. Tầng 1 bán cafe, để xe ô tô. Vị trí đẹp đường trước nhà rộng, vỉa hè rộng Thuận tiện giao thông sinh hoạt. Giá bán: 6.7 tỷ. Khu vực này đang mở đường rộng, ghép 2 ngõ 156 và 158 Hồng Mai thành 1, sau khi làm xong thành 1 tuyến phố riêng, nhà sẽ thành mặt phố nên sẽ rất sầm uất tiện kinh doanh và làm văn phòng.  Nhà không nằm trong quy hoạch.

Nguồn: Internet

Rate this post

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status căn hộ richmond city | dự án richmond city| can ho sai gon Mia | du an sai gon Mia | can ho Lavita Garden | du an Moonlight Park View | du an Golden Bay | dat nen Golden Bay | căn hộ Moonlight Park View | căn hộ Moonlight Boulevard | Đất nền KDC Bửu Hòa |